Hatha Yoga

Hathayoga är en form av yoga. Här fokuserar man främst på att genom olika övningar nå full kontroll över kroppen. Man siktar i hathayoga på skapa balans i kroppens ”energisystem” för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling