Lära med Hästar på TorsGård

Teambuilding, ledarskapsutveckling och utbildningsprogram
– med hästar som lärare!

Vad kan man lära sig av en häst? Mycket om ni frågar oss. Med hjälp av våra 600 kg tunga hästlärare tränar vi våra deltagare i kommunikation, ledarskap, samarbete och fokus.

VARFÖR HÄSTAR?

Som flykt- och bytesdjur har hästar mycket väl utvecklade sinnen. De scannar konstant sin omgivning efter potentiell fara och söker instinktivt efter starkt och tryggt ledarskap, helt enkelt för att överleva. Och det är just dessa instinkter som gör hästen till en fantastisk lärare när det kommer ledarskapsutveckling. Hästar bryr sig inte om vad du säger, de tar in ditt kroppsspråk, läser av beteenden och agerar efter det.

VILKEN KICKOFF ELLER TEAMBUILDINGDAG UNDER DIN KARRIÄR KOMMER DU IHÅG?

Paintball, matlagning och ribbåtsturer i all ära, men hur gagnar det er som företag egentligen?

TorsGård erbjuder nu Lära med Hästar metoden. Halv- eller heldagsupplägg för er kick off eller teambuildingdag där vi med hjälp av våra 600 kg tunga lärare, hästarna, lär oss bli bättre ledare. Kommunikation, samarbete, fokus och tillit är nyckelord i våra övningar – och resultaten syns direkt! Att arbeta med hästar är inte bara roligt, det skapar minnen och upplevelserna som fastnar hos deltagarna länge.

För den som vill få med sig hästar – och även människor – gäller det att ha tydligt fokus samt kommunicera, leda och samarbeta med respekt och empati. Ingenting annat kommer nämligen att fungera med ett djur som väger mellan 500 och 800 kg.

Liksom i liknande verksamheter är syftet att bygga deltagarnas självkänsla och självbild samt utveckla kunskaper i till exempel ledarskap, kommunikation och samarbete.

Men det unika med våra program är att vi använder hästar som våra lärare!

Programmen är beprövade, målstyrda och strukturerade. Målet är alltid att få fram det bästa ur varje enskild individ. Alla övningar sker från marken – ingen ridning.

Lära med Hästars uppdragsgivare

TorsGård erbjuder vi Lära med hästars utbildningsprogram för barn och unga består av fem tillfällen, vanligtvis ses vi på veckobasis. Varje tillfälle inleds med ca 15 minuters introduktion där vi går igenom dagens tema, som exempelvis kan vara kommunikation, ledarskap eller relationer. Därefter följer ca 45 minuter av övningar tillsammans med våra hästlärare på ridbanan och avslutas med en reflektionsstund där vi funderar kring vad vi lärt oss och vad vi tar med oss.

Vi jobbar i team om 2-3 människor och en häst. Varje vecka bygger vi på med nya kunskaper. Alla övningar sker från marken – ingen ridning.

Kontakta oss för mer information och offert. laramedhastar@torsgard.se